1

கடவுள் வாழ்த்து

Kadavul Vaazhthu

I

The Praise of God

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

21

Agara Mudhala ezhuththellaam aadhi
Pakavan Mudhatre ulaku

மு.வ உரை:

ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

கலைஞர் உரை:

ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

All books willingly conclude as the most excellent,
the greatness of those with the right conduct who have given up attachment.

The end and aim of all treatise is to extol beyond all other excellence, the greatness of those who, while abiding in the rule of conduct peculiar to their state, have abandoned all desire

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

Katradhanaal aaya Payanen kol VaalaRivan
natraal Thozhaaar enin

Kadavul Vaazhthu